Wijzigingen rondom begraven per 1 januari 2023

Foto: ©google Street View/Maximaal Sales

De begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet zijn voor iedereen toegankelijk en kenmerken zich als parkachtig. Het zijn voor nabestaanden plekken om in alle rust overledenen te gedenken en daar ook een vorm aan te geven die het best past bij de eigen beleving en overtuiging. Het gemeentebestuur heeft enkele wijzigingen bepaald.

Wijzigingen rondom begraven

De gemeente Nunspeet voert de regie op de uitgifte van grafrechten en het plaatsen van (tijdelijke) grafbedekking en -beplanting op de begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet. Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van deze begraafplaatsen hanteert de gemeente regels die zijn opgenomen in de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet’. Enkele regels wijzigen per 1 januari 2023.

Grafrechten voor onbepaalde tijd

Grafrechten worden niet meer voor dertig jaar uitgegeven, maar voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is dat er steeds een rechthebbende is; een eigenaar van het grafrecht die verantwoordelijk wil zijn voor het graf. Alle huidige rechthebbenden ontvangen aankomend voorjaar een brief hierover. Het grafrecht wordt hierdoor niet duurder. Wel is gebruikelijk dat het grafrecht jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd en met een klein percentage omhoog gaat.

Begraaftijden

Op de begraafplaatsen kan om 11.30 uur en 14.30 uur begraven worden. Deze vaste tijden sluiten beter aan bij de gebruikelijke wijze van begraven in onze gemeenten (vaak voorafgaand een samenkomst en afsluitende broodmaaltijd of koffietafel).

Tijdelijke grafbedekking

Op dit moment mag er geen (tijdelijke) grafbedekking worden geplaatst zonder dat daarvoor een vergunning is verleend. In de praktijk blijkt dat nabestaanden na de begrafenis toch een vorm van tijdelijke grafbedekking willen aanbrengen, zodat men in alle rust een definitief grafmonument kan uitzoeken of omdat de levertijden van grafmonumenten soms lang zijn. Een vergunning is niet meer nodig, maar er moet nog wel een melding gedaan worden bij de gemeente. Zo blijft de regie op vorm, inhoud e.d. gewaarborgd (met het oog op het beheer en onderhoud), maar is er veel sneller toestemming. Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Grafbeplanting

Er mag voortaan grafbeplanting worden aangebracht. Daar zijn wel enkele regels voor om het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen efficiënt uit te voeren (onkruidbehandeling en snoeiwerk) en om verrommeling te voorkomen. Losse attributen kunnen dan – bijvoorbeeld na verwelking – worden weggehaald. Daarnaast mag rondom de graven grind (Ø 0,8 cm) worden aangebracht.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected]. Je kunt ook de redactie bereiken via deze mail of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen