BCT Architecten gaat Da Costa Elspeet ontwerpen

Foto: Google Street View

BCT Architecten gaat de nieuwe Da Costaschool en gymzaal in Elspeet ontwerpen.

BCT Architecten uitgekozen

In december 2018 hebben de geselecteerde architectenbureaus hun visie op de opgave en het schetsontwerp gepresenteerd aan de voor de aanbesteding ingestelde beoordelingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Nunspeet, CNS (het bevoegd gezag van de basisschool) en de Da Costaschool Elspeet. Op basis van de presentaties en de daarop volgende beoordeling van de inschrijvingen door de leden van de beoordelingscommissie, is BCT Architecten te Enschede als eerste naar voren gekomen.

Onderwijshuisvesting

De gemeenteraad heeft in maart 2017 het Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP) vastgesteld. Hierin heeft de raad zijn ambities vastgelegd ten aanzien van de onderwijshuisvesting in de gemeente. Eén onderdeel van dit plan omvat de vernieuwing van onderwijshuisvesting in Elspeet.

Vernieuwing en renovatie

Het schoolgebouw van de Boaz-Jachin wordt gerenoveerd, de Da Costa krijgt nieuwbouw op hun huidige locatie. Op deze locatie staat ook de gymzaal van Elspeet. Deze gymzaal is verouderd en dient gerenoveerd of vervangen te worden. Gezien de nieuwbouwontwikkeling van de school en de hoge renovatiekosten (inclusief verduurzaming) heeft het college besloten voor de gymzaal te kiezen voor nieuwbouw in een integrale ontwikkeling met de school.

Tevreden

Naar verwachting zal de bouw van de school en de gymzaal in het najaar 2019 starten, ingebruikname wordt verwacht in het najaar 2020. De oude gebouwen op de locatie van de Da Costa (school en gymzaal) zullen dan worden gesloopt. Wethouder Leen Van der Maas is blij met deze stap: “Alle inzet is erop gericht om na de zomervakantie 2020 het nieuwe schooljaar te starten in een prachtig nieuw schoolgebouw”, aldus de wethouder.

'

Reacties

article
12002
BCT Architecten ontwerpt
BCT Architecten gaat de nieuwe Da Costaschool en gymzaal in Elspeet ontwerpen. BCT Architecten uitgekozen
https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/12002/bct-architecten-gaat-da-costa-elspeet-ontwerpen/
2019-02-11T06:35:20+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/245/2017/04/14142955/Da-Costaschool-Elspeet-Christenunie-Motie-Nieuws-Google-Street-View.png
Gemeente, Nieuws