SGP kandidaat op bezoek in Nunspeet bij agrariër en gemeentehuis

Foto: SGP Nunspeet

Vrijdag heeft SGP kandidaat Europarlementslid Bert-Jan Ruissen een bezoek gebracht aan Nunspeet.

Bezoek aan agrariër

Samen met een delegatie vanuit het college en de lokale SGP werd eerst een bezoek gebracht aan het biologische melkveebedrijf van Jacob Westerink aan de Elburgerweg in Nunspeet. Bert-Jan Ruissen over zijn bezoek: “Deze agrariër loopt tegen veel strubbelingen aan qua regelgeving. Het is goed om hier middels een werkbezoek een helder beeld van te krijgen.”

Lunch in gemeentehuis

Het bezoek aan Nunspeet kreeg een vervolg in het gemeentehuis. De lokale SGP fractie bood de delegatie een lunch aan, tijdens de lunch waren de wethouders Mark van de Bunte, Jaap Groothuis en Leen van der Maas aanwezig, alsmede BKN bestuursleden Ab van de Beek en Gerwin Foppen. Tijdens de lunch werd met name gesproken over de obstakels die door ondernemers worden ervaren als het gaat om Europese regelgeving.

Contact met Brussel

Volgens SGP fractievoorzitter Harm Jan Polinder is het belangrijk om goed contact met politici in Brussel te hebben. “Al in een eerder stadium hebben wij Bert-Jan Ruissen in Nunspeet ontvangen om te spreken over Natura2000 wetgeving. We hebben toen gesproken over het feit dat we in Nunspeet van de provincie windmolens moeten plaatsen, terwijl dat dankzij Natura2000 alleen mogelijk is in enkele stroken open weidelandschap, iets wat wij absoluut niet willen. We geven vandaag een vervolg aan dat bezoek door in beeld te brengen hoe de bemoeizucht en regeldrang vanuit Europa vaak belemmeringen opwerpt voor agrariërs en andere ondernemers. Dit soort bezoeken dragen er aan bij dat we dat bespreekbaar maken en er vanuit Brussel ook inzet wordt gepleegd om dit te veranderen.”

Minder regeldruk

Bert-Jan Ruissen gaat zich ervoor inzetten om de problemen aan te kaarten. “De Europese Unie is ontzettend log, dus oplossingen zijn niet zomaar snel voorhanden. Maar door heel concreet de vinger op de zere plek te leggen hoop ik bij te kunnen dragen aan minder regeldruk. Wat de SGP betreft moet de Europese Unie zich beperken tot hoofdtaken die op nationaal niveau echt niet opgepakt kunnen worden. Daar wil ik me de komende periode vanuit het Europees Parlement graag voor inzetten. De input die ik vandaag heb ontvangen in Nunspeet neem ik daarin mee. We hopen op veel steun voor ons geluid tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei!”

 

Reacties