Energie Noord-Veluwe geeft uitleg over de energietransitie

Foto: Pixabay

De regio Noord-Veluwe wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energie. Daarvoor werkt de regio aan een Regionale Energie Strategie (RES), een plan voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind) en een regionale warmtestructuur (aardgasvrij).

Energie Noord-Veluwe

Op energienoordveluwe.nl kan men de mogelijk zoeklocaties waar grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit kan plaatsvinden, bekijken en zijn/haar mening geven. Ook in de gemeente Nunspeet worden mogelijke zoeklocaties voorgesteld.

Op energienoordveluwe.nl staat een filmpje dat de concept-RES uitlegt, kan men de concept-RES inzien, de drie varianten bekijken en aangeven wat men belangrijk vindt. Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. De meningen worden verwerkt in het plan dat uiteindelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Rijk.

Inloopavonden

In september organiseert de gemeente Nunspeet een tweetal inloopavonden: 23 september in Elspeet (Mennorode) en 30 september in Nunspeet (gemeentehuis). Tijdens deze avonden staan medewerkers van de gemeente Nunspeet en de procesregisseur van de RES klaar om vragen te beantwoorden. De avonden zijn opgedeeld in vijf tijdsblokken: 19.30 – 19.55 uur / 20.00 – 20.25 uur / 20.30 – 20.55 uur / 21.00 – 21.25 uur / 21.30 – 22.00 uur. Per tijdsblok is ruimte voor maximaal tien personen om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan per e-mail naar [email protected] o.v.v. uw naam, telefoonnummer en tweetal voorkeuren voor tijdsblokken of door te bellen naar het algemene nummer (0341) 25 99 11. Bij voorkeur één persoon per huishouden. Bij grote belangstelling worden eventuele extra avonden georganiseerd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Grote samenwerking

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW hebben met ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe gewerkt aan dit conceptplan.

Tijdsspanne

Tot en met oktober 2020 kunt u uw mening geven. Ook de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap bespreken het conceptplan. Daarna werkt de regio met onder andere de reacties uit de Noord-Veluwse samenleving en de reacties uit de bestuurlijke besluitvorming toe naar de definitieve energiestrategie. Deze moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-36455297. Je kunt ook de redactie bereiken via mail en telefoon: [email protected] of bel naar 06-17732224.

Reacties

Cookieinstellingen