Nunspeet gaat beleid maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders

Foto: Pixabay

De gemeente Nunspeet gaat beleid opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Hiermee wil de gemeente in de toekomst ongewenste situaties voorkomen, zoals onveilige vormen van huisvesting, schrijnende huisvestingssituaties, geluidsoverlast, parkeerlast etc.

Duidelijkheid nodig

De omstandigheden voor arbeidsmigranten zelf én voor de woonomgeving vragen duidelijkheid voor gemeente, inwoners, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Het opstellen van beleid is het meest succesvol wanneer eerst het verlenen van logies voor arbeidsmigranten/seizoenarbeiders volledig wordt uitgesloten. Vervolgens kan zorgvuldig worden bepaald waar en onder welke voorwaarden arbeidsmigranten wel kunnen worden gehuisvest. Wat het college van B&W betreft kunnen hotels en recreatieve voorzieningen in principe niet worden gebruikt voor de logies voor arbeidsmigranten en seizoenarbeiders.

Tijdelijk geen logies voor seizoensarbeiders

Om die reden heeft de gemeenteraad van Nunspeet in de vergadering van 28 januari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen waarbij het bieden van logies aan arbeidsmigranten of seizoenarbeiders wordt uitgesloten, totdat er voor dit onderwerp nieuw beleid is vastgesteld met een (paraplu-)bestemmingsplan voor de gehele gemeente. Wethouder Jaap Groothuis wil snel aan de slag met een nieuw bestemmingsplan: “We zijn inmiddels al gestart met de voorbereidingen. We willen proberen snel maar zorgvuldig voor iedereen helder te hebben wat wel en niet kan. En oneigenlijk gebruik van een recreatieve hotelfunctie past daar wat mij betreft niet in.”

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-36455297. Je kunt ook de redactie bereiken via mail en telefoon: [email protected] of bel naar 06-17732224.

Reacties