Faunabescherming in actie tegen voorgenomen recordafschot edelherten en zwijnen

Foto: Cameraman

De Faunabescherming komt vanaf vrijdag 13 augustus in actie tegen het bloedbad dat jagers willen aanrichten op de Veluwe onder herten en zwijnen.

Faunabescherming

De Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland is van plan 8.800 wilde zwijnen, 700 damherten en 3.000 edelherten dood te schieten op de Veluwe. Ruim 60% van alle herten en 85% van alle wilde zwijnen op de Veluwe.

Enorme aantallen

Nooit eerder werden zoveel dieren op de Veluwe slachtoffer van de hobby van schietgrage jagers. De Faunabescherming wil er alles aan doen deze ongekende slachtpartij in onze Veluwse natuur te stoppen. Jagers beweren te ‘reguleren’ en te ‘beheren’, wat in lijnrechte tegenspraak is met de bewering dat er elk jaar een overschot aan herten en zwijnen zou zijn.

Afschotplannen

De afschotplannen zijn bovendien zeer omstreden omdat ze plaatsvinden in het hart van leefgebied van de wolf die streng beschermd is volgens de Europese habitatrichtlijn. Het is volgens de Europese regels verboden het leefgebied van de wolf te verstoren, zowel de nestplaatsen waar de wolven hun jongen grootbrengen als de fourageergebieden. Juist edelherten en zwijnen staan op het menu van de wolf, hetgeen de afschotplannen zeer discutabel maakt.

Wolf en goudjakhals

Jarenlang hebben jagers gesteld dat herten en zwijnen geen natuurlijke vijanden zouden hebben op de Veluwe en dat daarom ingrijpen met het jachtgeweer onontkoombaar zou zijn, maar nu de wolf en de goudjakhals zich gevestigd hebben op de Veluwe is het argument van de jagers onbruikbaar geworden. Ook een grote oogst aan eikels en beukennootjes kan onmogelijk reden zijn tot grootschalig afschot, omdat juist de natuurlijke draagkracht van de Veluwe eerder vergroot dan verkleind wordt. Ingrijpen door jagers verstoort de natuurlijke populatiedynamiek en zorgt juist voor meer aanwas van herten en zwijnen. Bovendien voeren jagers stelselmatig bij met volautomatische lokvoerautomaten die in vrijwel elk rustgebied-voor-het-wild opgehangen zijn.

Actie voeren

Daarom komt De Faunabescherming in actie tegen het onwettige bijvoeren, afschot op de Veluwe en verstoring van het leefgebied van de wolf onder het motto:

STOP HET BLOEDBAD OP DE VELUWE

De aftrap van de campagne vindt plaats op vrijdag 13 augustus, 11 uur, en zal bestaan uit het presenteren van het campagnemateriaal en worden de deelnemers geïnstrueerd over het verloop van de campagne. Vervolgens gaan de deelnemers op pad naar diverse locaties om onze boodschap aan het publiek kenbaar te maken.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected] of bel naar 06-36455297. Je kunt ook de redactie bereiken via mail en telefoon: [email protected] of bel naar 06-42022831