Gemeente neemt voorbereidingsbesluit Groenelaantje 25-37 Nunspeet

Foto: ©Google Street View

Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen heeft de gemeenteraad van Nunspeet tijdens de raadsvergadering op 22 december jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel Groenelaantje 35-37 in Nunspeet, het zogenaamde ‘Boschhuis’.

In eigen hand

De huidige eigenaar verhuurt dit gebouw per eind december 2022 niet meer. Het is het gemeentebestuur bekend dat het plan wordt aangeboden voor verkoop aan diverse partijen. Vanwege de directe nabijheid van de Verschoorschool (bijzonder onderwijs), matige ontsluiting, excentrische ligging en ingekaderd binnen natuurgebied kan een toekomstige invulling een grote ruimtelijke invloed hebben op de uitstraling van dit gebied. Hierbij kan worden gedacht aan te hoge intensiteit van gebruik, verkeersafwikkeling in brede zin, intensiteit verkeersbewegingen en overige vormen van overlast. Dat vindt het gemeentebestuur ongewenst, vandaar dit voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingsbesluit

Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de raad bevoegd te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een bepaald gebied. Het voorbereidingsbesluit heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, zodat ongewenste bouwplannen en gebruiksveranderingen kunnen worden tegengehouden. Gezien het huidige bestemmingsplan heeft de gemeente weinig invloed op de toekomstige invullingen en kan er een onwenselijke situatie ontstaan. Dit kan worden voorkomen door een herziening van het bestemmingsplan vast te stellen waarbij bijvoorbeeld de bestemming wordt aangepast of gewijzigd. Om te voorkomen dat voorafgaand aan dit op te stellen bestemmingsplan toch al onwenselijke ontwikkelingen plaatsvinden kan de raad een voorbereidingsbesluit nemen.

Langer de tijd

Dit voorbereidingsbesluit zorgt voor de duur van één jaar voor een aanhoudingsgrond voor omgevingsvergunningsaanvragen voor bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en eventueel het aanleggen van werken. Het geeft planologische voorbereidingsbescherming tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected]. Je kunt ook de redactie bereiken via deze mail of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen