SGP wil helderheid locatiekeuze IKC-Oost

Foto: ©SGP Nunspeet

Tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen van vorige week werd de vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan IKC Nunspeet Oost besproken. Het commissievoorstel bracht veel belangstellenden op de been. Net als bij het eerdere gezamenlijk fractieberaad maakten buurtbewoners en belanghebbenden gebruik van het spreekrecht.

IKC-Oost

Namens de SGP-fractie begon raadslid Gerrit Polinder zijn woordvoering met de tijdlijn in de totstandkoming van het IKC: “In 2012 is een toekomstvisie opgesteld, wat tot het strategisch huisvestingsplan voor het onderwijs heeft geleid. Het IKC is daar onderdeel van. Sinds 2018 is dit plan verder uitgewerkt. Gevolg was onder andere de strategische aankoop van de gronden aan de Oosteinderweg”. Sinds de eerste planvorming hebben behoorlijk wat wijzigingen plaatsgevonden. “Het afhaken van twee participanten gedurende het proces zorgt volgens onze fractie voor een nieuwe situatie” zo vervolgt Polinder. “Dat heeft effect op de ruimtebehoefte, verkeersbewegingen en ontsluiting. En daarom hebben wij het college opgeroepen om te onderbouwen waarom nog steeds de Oosteinderweg de beste locatie is voor het IKC.”

Oosteinderweg beste locatie

Voor de SGP-fractie is het van belang dat onomstreden vastligt dat de locatie Oosteinderweg als beste locatie naar voren komt. Raadslid Polinder ten slotte: “Natuurlijk speelt hier de ervaringen van de buurt tijdens de planvorming en de participatie ook een rol. Het is belangrijk voor de buurt dat er een duidelijke onderbouwing is over de locatiekeuze. Daarom wenst de fractie nog voor besluitvorming in de gemeenteraad een duidelijke en objectieve vergelijking tussen de locaties  Oosteinderweg en de huidige locatie van basisschool de Morgenster die straks in het IKC gevestigd wordt. We denken dan aan objectief vergelijkbare gegevens, zoals het aantal leerlingen, de verkeersafwikkeling en de benodigde oppervlakte. Als daaruit onomstreden blijkt dat de locatie Oosteinderweg de beste locatie blijft dan zullen we onze steun voor die locatie uitspreken.”

Meer nieuws

Voor meer nieuws kunt u Nunspeet Nieuws toevoegen op uw social media kanalen. Ook kunt u lid worden van onze nieuwsbrief. En kunt u ons via push-meldingen op uw beeldscherm krijgen. Ook voor regionaal nieuws kunt u terecht bij de buren. Apeldoorn Nieuws en Harderwijk Nieuws en Ermelo Nieuws. Adverteren kan natuurlijk ook! Adverteren op de Facebook-pagina voor jouw gemeente van Nieuws.nl? Mail dan naar [email protected]. Je kunt ook de redactie bereiken via deze mail of bel naar 06-42022831.

Reacties

Cookieinstellingen