Vertraging ontwikkeling Airport Lelystad niet acceptabel

Foto: Magalhaes/Wikimedia

De 6 gemeenten Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Nunspeet en Putten hebben een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht. Toen de eerste gesprekken over de uitbreiding van Lelystad Airport startten, is er gesproken over verschillende aanvliegroutes en aansluitingen met het hogere vliegverkeer. De route B++ over de West- en Noord-Veluwe is na deze gesprekken ook niet opgenomen in het Milieueffectrapport en het Luchthavenbesluit. Samengevat pleiten de zes voor het handhaven van het door alle betrokkenen geaccepteerde luchthavenbesluit.

Vertraging

Route B+, praktisch recht over vliegveld Teuge, is de route waarbij de minste inwoners het minst ernstig gehinderd zullen worden. Dit is dan ook de basis geweest voor Milieueffectrapport en het opgestelde Luchthavenbesluit. Omdat op initiatief van onder andere vliegveld Teuge alternatieve routes nu nog weer eens worden bekeken, zal er onnodige vertraging opgelopen worden. Wethouder Christianne van der Wal (Harderwijk) is helder in de gezamenlijke boodschap: “Vertraging is voor het landsbelang, de groei van Schiphol, en het regionaal belang, de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport voor de regio, onacceptabel. Stel daarom de in het Luchthavenbesluit opgenomen routes niet opnieuw ter discussie!”

Heroverweging

Een belangrijk ijkpunt voor het Milieueffectrapport waren de effecten die de routes zouden hebben. Voor route B++ zijn deze nooit gemeten, omdat al vroeg in het overleg stadium werd besloten dat route B++ geen deel uit zou maken van Luchthavenbesluit. Een heroverweging hiervan zou betekenen dat praktisch de hele procedure van het Luchthavenbesluit opnieuw moet worden doorlopen. De 45000 vluchten die van Schiphol naar Lelystad gaan worden verplaatst, kunnen dan later plaatsvinden en zorgt voor een nog groter druk op Schiphol.

Parachutisten

De vliegtuigen op die de B+ route gaan vliegen komen voor de aansluiting op het hogere luchtruim op 6000 voet over Teuge. Vliegverkeer van Teuge moet hier 1000 voet onder blijven. Voor het meeste vliegverkeer van Teuge geen enkel probleem. Voor de vluchten met parachutisten aan boord is dit wel een probleem. Deze vliegen meestal rond de 10000 voet en zouden dit het liefst nog hoger willen. De 6 willen dat gekeken wordt naar een oplossing voor Teuge met behoud van de route waarop het Luchthavenbesluit is vastgesteld.

Tegenstrijdig

De 6 gemeenten vinden het er op lijkt dat de Provincie niet zo goed weet wat ze wil. Er is ingestemd met het advies van de Alderstafel voor het opnemen van route B+ in het Luchthavenbesluit. Tegelijkertijd is het nu ook de Provincie die vraagt om de haalbaarheid en realiteitswaarde van de route B++  en om de uitkomsten te betrekken bij besluitvorming over de aansluitroutes. Dit zorgt voor een niet gewenste vertraging.

Routes nog niet vast

Het luchthavenbesluit heeft een routebesluit nodig. Dit moet formeel nog worden bekrachtigd. Het Milieueffectrapport voor route B+ is de basis voor het Luchthavenbesluit. Het indienen van een zienswijze tegen een routebesluit is niet mogelijk. Bewoners, ondernemers en gemeenten kunnen in het besluitvormingsproces niet opkomen voor hun eigen belangen, als voor het routebesluit een andere route het uitgangspunt is. Een goed onderbouwde en doorgerekende route die via de procedure voor het luchthavenbesluit vastligt, is van cruciaal belang. Vasthouden aan het huidige luchthavenbesluit en het nog te nemen routebesluit baseren op het huidige luchthavenbesluit is daarom onvermijdelijk.

Reacties

Cookieinstellingen