ChristenUnie wil meer woningbouw vanwege project Vitale Vakantieparken

Foto: ChristenUnie W NNN

De ChristenUnie doet een dringend beroep op Gelderland: ‘Provincie, geef ons meer woningen.’ Het aantal woningen dat de gemeente Nunspeet mag bouwen is te klein om aan de vraag te voldoen.

Vertrekken

Daardoor vertrekken jongeren en ouderen noodgedwongen naar buurgemeenten. Kees Smit uit Elspeet: “Het doel van het provinciale woonprogramma is het oplossen van knelpunten op de woningmarkt, maar de actuele vraag is groter dan het aanbod. Er zijn in de gemeente Nunspeet 250 extra woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.’

Extra druk woningmarkt

De toenemende vraag naar woningen in de gemeente Nunspeet wordt mede veroorzaakt door de campagne Vitale Vakantieparken, die de permanente bewoning van vakantiewoningen aanpakt. Illegale bewoners moeten daardoor worden gehuisvest in reguliere woningen. Dat zorgt voor extra druk op de woningmarkt. Daar komt bij dat de gemeente Nunspeet evenals andere gemeenten elk jaar een aantal statushouders moet huisvesten.

Knelpunten in Nunspeet

Het doel van de provincie Gelderland is om met het Kwalitatief Woonprogramma voldoende en passende woningen te bouwen. In de gemeente Nunspeet lukt dat niet. Smit: “De woningbouw moet afgestemd zijn op de actuele vraag.” De Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten dat gemeenten die knelpunten ervaren het gesprek met de provincie kunnen aangaan. Smit: “Het programma is dus blijkbaar niet in beton gegoten. Dat biedt openingen.” De ChristenUnie Nunspeet is in gesprek met de fractie in de Provinciale Staten om de knelpunten onder de aandacht van het provinciebestuur te brengen. “De krapte op de woningmarkt raakt de leefbaarheid in onze kernen, waar sociale verbanden een belangrijke rol spelen. De balans raakt verstoord doordat vrijkomende woningen niet beschikbaar zijn voor jongeren of ouderen die in hun eigen dorp willen blijven wonen. Dat is heel erg jammer.”

Reacties

article
6565
Provincie, geef ons meer woningen!
De ChristenUnie doet een dringend beroep op Gelderland: ‘Provincie, geef ons meer woningen.’ Het aantal
https://nunspeet.nieuws.nl/nieuws/6565/christenunie-wil-meer-woningbouw-vanwege-project-vitale-vakantieparken/
2018-02-09T06:34:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/245/2018/02/09063345/Kees-Smit-CU-W-NNN.jpg
Nieuws