Regionale aanpak bedrijventerreinen op de Noord-Veluwe

Foto: Google Street View

Acht Noord-Veluwse gemeenten hebben overeenstemming bereikt over het Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe (RPW Noord-Veluwe). Het gaat om de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Ontwikkeling van bedrijventerreinen in regio

In het programma beschrijven de gemeenten hoe ze de komende jaren de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en in hun gemeenten zien. Volgens Gert van den Berg, regionaal coördinerend wethouder Economie, is het belang van een regionale aanpak groot: “Samen zorgen we ervoor dat de juiste bedrijven zich op de juiste plek in deze regio kunnen vestigen en ontwikkelen”.

Naar vraagmarkt

De vraag naar bedrijventerreinen is de afgelopen jaren flink toegenomen. De economische groei na de recessie is hier een belangrijke oorzaak van. Maar ook de doorzettende bevolkingsgroei en het stijgende aantal benodigde vierkante meters per werknemer spelen een rol. Gert van den Berg licht toe: “Met het beschikbare aanbod hebben de gemeenten de afgelopen jaren snel kunnen inspelen op de toenemende vraag uit de regio en ook voor de komende jaren willen wij dit kunnen blijven doen.” Voor de komende jaren zetten de gemeenten vooral in op de kwaliteit van bestaande terreinen. Het gaat er om te blijven inspelen op de marktvraag, zodat de Noord-Veluwe een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft voor (nieuwe) bedrijven.

Regionale samenwerking

Ondersteunen van de economische ontwikkeling is een regionale zaak, ook voor bedrijventerreinen. Belangrijk is het regionale samenspel, ook in relatie met arbeidsmarkt en duurzaamheid. De focus op kwaliteit wordt in het plan op verschillende fronten uitgewerkt. Zo is het voorkomen van leegstand op de bestaande terreinen een belangrijk speerpunt. Verder willen de gemeenten de openbare ruimte goed blijven onderhouden. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, zowel voor energie- als grondstoffengebruik. Van den Berg sluit af: “We blijven ons als regio Noord-Veluwe op de volle breedte inzetten voor een goed woon-, werk- en leefklimaat in de Noord-Veluwse gemeenten.”

Wat nu?

De gemeente Nunspeet heeft namens de andere gemeenten het Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe voor vaststelling aangeboden aan de provincie Gelderland. De verwachting is dat de provincie nog dit jaar een besluit neemt over het plan. De Noord-Veluwe heeft dan een actueel plan voor bedrijventerreinen. Het huidige plan is uit 2011. Het nieuwe plan heeft geen vaste looptijd; het wordt aangepast wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Reacties

Cookieinstellingen